Навадворскі яслі-сад
231983, Гродзенская вобл., Аг. Новы Двор, вул. 1 Мая, 10а, тэл. 8-01513-22167

Экалогія і МЫ!

Эксперыментаванне – цікавы і эфектыўны метад пазнання навакольнага асяроддзя дзецьмі дашкольнага ўзросту.
Дзяржаўная ўстанова адукацыі “Навадворскі яслі-сад” працуе ў экалагічным накірунку. Ужо не першы год я сваю работу планую метадам праектаў, бо гэты метад дае магчымасць пастроіць педагагічную дзейнасць так, каб мэты і задачы праграмы дашкольнай адукацыі рэалізоўваліся пры актыўным сумесным удзеле выхавацеля, дзяцей і бацькоў. Гэты метад лічу сучасным, перспектыўным і больш цікавым для дзяцей, бацькоў і сябе, як педагога. І вось ужо выхаванцы я і бацькі рэалізуем новы праект “Чароўная кропелька”. Пачалі працу ў праекце з прыдумваннем і маляваннем сімвала праекта – “Чароўнай кропелькі” сумесна дзецьмі і бацькамі.
Пры рэалізацыі праекта я выкарыстоўваю гутарку, назіранне, вопыты, мастацкае слова, дыдактычныя і рухомыя гульні, пальчыкавыя гульні, працоўныя дзеянні і інфармацыйныя тэхналогіі.
Калі рыхтавалася да праекта прачытала словы амерыканскага філосафа Ральфа Уолдо Эмерсана “Самае лепшае адкрыццё – тое, якое дзіця робіць само” і гэта сапраўды. Дзеці вельмі любяць эксперыментаваць. Калі мы пачыналі эксперымент, дзеці з задавальненнем і цікавасцю падыходзілі да вугалка эксперыментавання. У іх позірку я магла прачытаць: “Што новенькага сёння мы даведаемся? Хутчэй, Таццяна Мікалаеўна, давайце будзем пачынаць”. Хочацца адзначыць, што з кожным разам паводзіны дзяцей мяняюцца: яны паводзяць сябе больш упэўненна, абдумваюць свае адказы, праяўляюць інцыятыву да працягу гутаркі, актыўна ўдзельнічаюць у прапанаваных мною эксперыментах, з ахвотай дзейнічаюць з прадметамі, выяўляючы іх асаблівасці, праяўляюць жаданне эксперыментаваць дома.
Галоўная вартасць выкарыстання метада эксперыментавання заключаецца ў тым, што ў працэсе вопытаў:
дзеці атрымліваюць рэальныя ўяўленні аб аб’екце, аб яго ўзаемаадносінах з другімі аб’ектамі;
развіваецца і ўзбагачаецца памяць дзіцяці, актывізуюцца яго працэсы мыслення;
развіваецца мова дзіцяці, бо яму неабхода даць адказ аб убачанным, сфармуляваць вывад;
у працэсе эксперыментальнай дзейнасці развіваецца самастойнасць, эмацыянальная сфера, пазнавальная актыўнасць, даследчыя ўменні, дапытлівасць, творчыя здольнасці, фарміруюцца працоўныя навыкі, умацоўваецца здароўе, бо ў час эксперыментавання ў дзяцей высокая рухальная актыўнасць.
Хочацца адзначыць, што эксперыментаванне будзе эффектыўным калі:
выкарыстоўваць яго ў працэсе азнаямлення дзяцей з прыродай як у спецыяльна арганізаванай, так і ў нерэгламентаванай дзейнасці;
эксперыментаванне павінна быць бяспечным для дзяцей;
пры правядзенні эксперыментаў дзеці павінны быць актыўнымі ўдзельнікамі;
наяўнасць вугалка эксперыментавання і папаўненне яго прадметамі і матэрыяламі для вопытаў.
Выхавальнік: Саўко Т.М.
Канспект занятка «Вада і яе ўласцівасці».
(занятак для дзяцей старэйшага дашкольнага ўзросту)
Пр. зм.: замацаваць уяўленні пра ўласцівасці вады і яе станах; развіваць уменне выразна перадаваць свае думкі, ставіць мэты, знаходзіць шляхі вырашэння задач, узбагачаць слоўнікавы запас дзяцей; развіваць творча-пошукавую актыўнасць, самастойнасць, ініцыятыву, цікавасць да практычнай дзейнасць.
Ход занятка
Выхавальнік. Дзеці, возьміце за рукі адзін аднага і перадайце цяпло сваіх далоняў адзін аднаму. А зараз ўсміхніцеся адзін аднаму і з добрым настроем будзем пачынаць занятак. Я занятак пачынаю, усім поспеху жадаю.
Выхавальнік. Дзеці, паглядзіце, на падлозе ў нас мокрыя сляды, хто да нас прыйшоў. Пойдзем па гэтых слядах і ўбачым (дзеці знаходзяць пісьмо ад Гаспадыні вады).
Выхавальнік. (Чытае ліст) «Добры дзень, рабяты! Зусім засумавала я ў сваім вадзяным царстве. Так хочацца павесяліцца, пагаварыць. Я прыйшла да вас сваімі кропелькамі заданнямі. Калі вы выканаеце ўсе заданні, вы даведаецеся аб вадзе шмат новага, навучыцеся самі і навучыце іншых, беражліва адносіцца да вады ».
1. Кропелька «Пазнаць, якой нашу планету бачаць касманаўты з ілюмінатара карабля».
Загадка:
На назе стаіць адной
Круціць, круціць галавой
Нам паказвае краіны
Ракі, горы, акіяны. (Глобус)
Выхавальнік паказвае дзецям глобус.
Выхавальнік. Вы даведаліся, што гэта? Правільна - глобус. Успомніце, што пазначана на глобусе зялёным колерам? Жоўтым? А блакітным? Дзеці, а як вы думаеце, а чаму нашу планету называюць «блакітнай»? (адказы дзяцей) Так, на нашай планеце вады больш, чым зямлі. А дзе на нашай планеце ёсць салёная вада? (у моры, акіяне). А якая вада патрэбна для чалавека, жывёл і раслін? (прэсная). Паглядзіце на глобус. Як вы думаеце, якой вады на зямлі больш - салёнай марской, акіянічнай або прэснай - з рэк, азёр, ручаёў? (прэснай - мала). Што трэба рабіць, каб прэснай вады нам хапіла надоўга? (трэба берагчы). А як гэта зрабіць? (адказы дзяцей)
2. Кропелька «Даведацца, як расліны п'юць ваду».
Вопыт «Як расліны п'юць ваду».
Дзеці, як вы думаеце, як расліны п'юць ваду? (з дапамогай каранёў). Змяшчаем у посуд з афарбаванай вадой «ствол» выразанага з прамакальнай паперы дрэва і назіраем, як вада падымаецца да «галінак».
3. Кропелька «Паказаць, усё, што вы ведаеце пра ваду».
Выхавальнік. Сёння ў нашым вугалку эксперыментавання мы ператворымся ў навукоўцаў, і будзем праводзіць вопыты па даследаванні вады і яе ўласцівасцяў.
Але перад гэтым давайце ўспомнім правіла бяспекі:
1. Нельга каштаваць рэчы на смак.
2. Нюхаць трэба асцярожна.
3. Выконваць указанні выхавальніка і паводзіць сябе ціха.
4. Не мяшаць адзін аднаму.
Выхавальнік. Давайце ўспомнім ўласцівасці вады?
1. Вада вадкая.
2. Вада не мае формы.
3. Вада не мае смаку.
4. Вада не мае паху.
5. Вада растваральнік.
6. Вада не мае колеру.
Вопыт№1 «Празрыстасць вады»
2 шклянкі, у адну наліта вада, у другую - малако. Паспрабуйце ўбачыць, што ляжыць у кожнай з шклянак. Чаму ў шклянцы з вадой мы ўбачым прадмет, а ў малацэ не?
Вывад: вада - празрыстая.
Вопыт№2 «Ці мае вада смак?»
Дзеці раствараюць у вадзе розныя рэчывы (соль, цукар, цытрынавая кіслата)
Выхавальнік. Рабяты перад вамі 3 шклянкі. Ваша задача адгадаць, якое рэчыва мы растварылі.
Вывад: вада набывае смак рэчывы, якое ў ёй растварылі.
Вопыт№3 «Ці мае вада пах?»
У слоічкі з вадой пакладзены розныя рэчывы (лімон, кава, мята).
Выхавальнік: Дзеці вам трэба здагадацца, што растворана ў вадзе.
Вывад: вада набывае пах рэчыва, якое ў ёй растварылі.
Вопыт№ «Вызнацыць, якая вада не каштуючы яе на смак?»
Апусціць яйцо ў першую ёмкасць, што мы бачым? (яйцо тоне) А ў другой ёмкасці? (яйцо не тоне).
Вывад: яйцо ў салёнай вадзе не тоне, а ў прэснай тоне.
Выхавальнік: Малайцы і з гэтым заданнем вы выдатна справіліся, давайце паглядзім, якое заданне прыгатавала для нас
4.Кропелька “У мяне для вас відэазаданне здагадацца, што на карцінках? (снег, град, шэрань, раса, туман, дождж, воблака). Прэзентацыя “Станы вады”
Якім адным словам можна аб’яднаць гэтыя словы?
Так, гэта ўсё вада. Вада як сапраўдная чараўніца, сустракаецца ў прыродзе ў трёх станах. Вада ў вадкім стане, дзе можна сустрэць? Знайдзіце малюнкі.
У цвёрдым?
Назавіце, дзе мы сустракаем ваду ў газападобным стане?
Рабіць навуковыя адкрыцці справа нелёгкая, па гэтаму мы звамі зараз адпачнем?
5.Кропелька прапануе пагуляць.
Гульня «Тры станы вады».
6.Кропелька “Пазнаёміцца з новымі ўласцівасцямі вады”
Выхавальнік: Сёння я хачу пазнаёміць вас яшчэ з адной уласцівасцю вады. Для гэтага прашу вас заняць свае месцы за сталамі. Перад вамі пясок. Які пясок? (сухі, рассыпісты) Паспрабуйце зрабіць з яго піражок. Атрымліваецца? Чаму няма? (пясок сухі, рассыпаецца)
З якога пяску лепш за ўсё рабіць пабудовы? Правільна, з мокрага.
Паспрабуйце ў пясок дадаць трохі вады. Што ж дапамагае піражку не рассыпацца? (вада)
Давайце праверым. У вас на сталах ляжаць 2 лісты паперы. Паспрабуйце зрушыць іх адносна адзін аднаго. Ці шмат намаганняў вам спатрэбілася? А цяпер намачыце лісты, прыкладзіце адзін да аднаго, і злёгку прыжміце. Паспрабуйце зрушыць цяпер. Намаганняў спатрэбілася значна больш. Якая вывад мы можам зрабіць?
Вывад: вада можа склейваць.
Выхавальнік: Дзеці, а як вы думаеце, вада жывая? Ці ёсць у яе настрой?
7. Кропелька «Даведацца жывая вада ці не. І ці ёсць у вады настрой ».
Выхавальнік: Навукоўцы гаварылі вадзе добрыя і дрэнныя словы і замарозлі яе. Потым яны разглядалі крышталі вады пад мікраскопам і што яны бачылі? Як змянялася настрой вады? А які настрой у вас, калі вам кажуць добрыя словы? А што вы адчуваеце, калі чуеце дрэнныя словы? Ды вось гэтак жа рэагуе і вада: прыгожыя крышталі атрымліваюцца, толькі калі вадзе кажуць добрыя словы. А зараз пагуляем. Я буду паказваць вам фота замарожаных крышталяў вады, а вы падумайце і скажыце - якое слова добрае ці дрэннае пачула вада?
Прэзентацыя Гульня «Адгадай якое слова?»
Выхавальнік: А якую ваду вам хацелася б піць? Якая вада карысней для нашага здароўя? (з добрым настроем) Дзеці, якая вывад мы можам зрабіць з гэтых двух вопытаў?
Па-першае - вада "жывая".
Па-другое - прамаўляючы вадзе розныя словы, можна змяніць яе настрой і палепшыць сваё здароўе.
Выхавальнік: Дзеці, як вы думаеце, як гэта можана зрабіць? (Адказы дзяцей). Мы сёння з вамі працавалі дружна ў адной камандзе, таму ў нас усё атрымалася. І зараз мы перадамо нашу энергію вадзе, якая знаходзіцца ў збане. Давайце падыдзем да збана падзякуем ваду і скажам ёй добрыя словы

Выхавальнік: Саўко Т.М.
Прагулка “У гасцях у Снегавіка”
Мэты:
- замацаваць веды дзяцей аб станах вады;
- развіваць уменне назіраць;
- замацаваць правілы паводзін на прагулцы зімой;
- прывіваць працоўныя навыкі.
На вуліцы дзяцей сустракае Снегавік.
Снегавік загадвае загадкі
На дварэ – гарою, а ў хаце – вадою. (Снег)

Расце ён зімою
Ўніз галавою,
Камлём дагары
І расце да пары:
Як стане грэць сонца –
Ён плача бясконца,
Сыходзіць слязкамі
І ўвесь прападае.
Падумайце самі:
Мо хто адгадае? (Лядзяш)
Пазнавальна-практычная дзейнасць:
С. Дзеці як вы думаеце за чым сёння мы з вамі будзем назіраць. Скажыце, снег, ледзяш, што гэта? (вада) Як даказаць што гэта вада? (калі патрымаць у руках ён растане)
С. Снег і лядзяш які гэта стан вады? (цвёрды)
Вазьміце снег у рукі зляпіце снежку. Чаму мы яе і снегавіка маглі зляпіць? (снег мокры). Чаму растуць ледзяшы? З якога боку яны? (надвор’ е мяняецца, з сонечнага боку). Абследаваць ледзяшы рукамі, высветліць, які ён - гладкі, шурпаты. Выслетліць празрысты ён ці не? Растлумачыць дзецям, чаму лядзяш такой формы.
Успамніць правілы паводзін на прагулцы зімой.
Рухомая дзейнасць: гульні “Тры станы вады”,”Снежкі”, “Снегавікі”( муз.гульня).
Індывідуальная работа па развіццю маўлення: Які бывае снег? (белы, халодны, пушысты, серабрысты, скрыпучы, мяккі)
Развучванне верша на памяць.
Працоўная дзейнасць: падмесці веранду ад снегу і снегам уцяпліць дрэвы.
Самастойная дзейнасць дзяцей: катанне на санках, гульні з снегам.

Отдел образования, спорта и туризма Свислочского райисполкома
Государственное учреждение образования «Новодворский ясли-сад»
мини-проект
«Мои сочные краски»

Выполнили: воспитанники
старшей интегрированной
группы № 2 детского сада
Руководитель: Н.И. Ермакович

2016 год
Введение
Задумывались ли вы о роли красок в нашей жизни? Ведь чаще всего, мы их даже не замечаем – наши игрушки, книги, стены нашего дома и всё, что нас окружает, имеет свой цвет. Без красок наш мир был бы серым, поэтому человек всегда стремился найти способ разукрасить действительность.
Однажды старшая группа нашего детского сада принимала активное участие в трудовом десанте, мы собирали урожай с нашего опытного участка, где росли свекла, морковь, тыква, лук, петрушка. Надо сказать, что ребята первого класса, а прошлом выпускники старшей группы весной высаживали эти культуры для участия в проекте «Наш огород». Пришла осень и мы, как самые старшие воспитанники, с удовольствием приступили к работе. Работали дружно, слаженно, через полчаса на огороде ничего не было, но тут ребята стали показывать друг другу ладошки и повторять: «Мы вымазались красками. Ура! Мы покрасились!» Любознательная Ксения Турок сразу же схватила морковь, разломала, потёрла руку себе и Полине Пожарицкой. Посыпались вопросы: «А что в овощах есть гуашь? А кто добавил краску в тыкву, что она оранжевого цвета?» Увидев интерес в глазах детей, я предложила провести эксперименты над овощами, ягодами, фруктами и поподробнее узнать об их красящих свойствах. Полученный результат мы оформили в мини-проект.
Цель данного проекта:
изучить красящие способности различных овощей, фруктов и ягод, возможности получения растительных красок в домашних условиях и рисования этими красками.
Методы и приемы:
• наблюдение
• опыт
• сравнение
Задачи:
• познакомиться с историей возникновения красок.
• попробовать рисовать кусочками овощей, фруктов и ягодами
• попробовать получить природные краски в домашних условиях.
• нарисовать рисунки, используя природные краски.
Время проведения исследования: 15.09.2016 – 31.10.2016г.

Основная часть
Краски были известны очень давно. Еще пещерные жители рисовали на камнях то, что их окружало: бегущих животных и охотников с копьями. Древние художники отыскивали материал для красок прямо под ногами. Из красной и желтой глины, тонко ее растерев, можно получить красный и желтый краситель. Черный краситель дает уголь, белый – мел, голубой и зелёный даёт малахит.
Средневековые художники тоже готовили краски сами, смешивая порошки красителей и жиры. Такие краски нельзя было хранить дольше одного дня, так как они быстро становились твердыми. Мы решили проверить, есть ли в овощах, фруктах и ягодах красящий пигмент. Мы провели эксперимент: брали кусочки овощей, ягоды, и пробовали ими что-нибудь нарисовать. Вот что у нас получилось .
Ребят было трудно остановить, рисовать кусочками овощей, ягодами им нравилось, но все говорили, что трудно сделать красивый рисунок, кисточкой проще. Мы приступили к следующему этапу проекта – выжимание сока. Но того, что мы собрали на огороде нам было мало, обратились с просьбой к родителям воспитанников. Помощь последовала незамедлительно: мамы в домашних условиях отжали сок из ягод черники, клубники, вишни, а также из петрушки, свёклы, моркови. На следующий день помещение нашей группы напоминало мини-лабораторию, столы были заставлены баночками . Дети сразу же приступили к разукрашиванию заранее подготовленных рисунков . Результата ждали все с нетерпением. Вот эти работы .
Для раскраски рисунка «Фрукты» использовали соки черники и петрушки.
Для рисунка «Бабочка» - соки моркови и клубники.
Для рисунка «Цветок» - сок свеклы.
Для рисунка «Шары» - соки черники, петрушки.
Для рисунка «Кленовый лист» - соки моркови, вишни.
В фойе группы была организована выставка наших работ .
На следующий день после сна мы познакомились со сказкой Владимира Сутеева «Петух и краски», в которой рассказывалось о том, что мальчик Петя нарисовал петуха, а раскрасить его забыл. И когда нераскрашенный петух вышел во двор, щенок отправил его к краскам, чтобы они разукрасили петуха в разные цвета. В сказке краски были маленькими цветными человечками и они подарили петуху яркие цвета.
Полюбуйтесь и на нашего петушка, разукрашенного «волшебными» красками .
Нам он очень нравится! А вам?
А также в свободное время мы разучили игру «Чёрт и краски» .
Заключение
В ходе исследования выяснили, краски везде вокруг нас! Стоит только приглядеться внимательнее. В овощах, ягодах, фруктах есть красящие вещества и из них можно сделать краски, но это очень хлопотно. Лучше покупать краски в магазине. Они необходимы ещё и для того, чтобы жила природная красота вокруг нас, чтобы не губить растения. А натуральные, самодельные краски нужны для художественного вдохновения, для любования природой и просто для красоты! Но мы на этом не хотим останавливаться, мы решили в преддверии большого светлого праздника Пасхи продолжить изучать природные краски на яйцах, будем окрашивать их экологически чистыми продуктами, что очень важно для здоровья человека.
Правила игры «Чёрт и краски»
В начале игры с помощью считалочки выбирается «черт» и «продавец». Все остальные игроки становятся «красками».
Каждая «краска» по очереди на ушко сообщает свой цвет «продавцу» так, чтобы не услышал «черт». Цвета не должны повторяться.
«Краски» и «продавец» садятся на скамейку, черт подходит к ним и заводит диалог с «продавцом».
— Тук-тук
— Кто там?
— Я, черт с рогами, с горячими пирогами, на лбу шишка, в кармане дохлая мышка
— За чем пришел?
— За краской
— За какой?
— За синей (название цвета)
Если такого цвета «продавцу» никто из «красок» не называл, он говорит:
-«Такой краски у нас нет! Скачи по дорожке на одной ножке»
Черт прыгает вокруг скамейки на одной ноге, потом возвращается и начинает диалог сначала.
Если названная краска присутствует на скамейке, то «продавец» говорит:
— Есть такая, плати столько-то (обычно величина оплаты — это возвраст «краски»).
«Краска» срывается со скамейки и убегает. Черт в это время хлопает по ладони «продавцу» столько раз, сколько она стоит и бежит догонять «краску».
Если «черт» ее поймал, он приводит ее к скамейке, и его спрашивают что он нарисует.
Надо придумать что-нибудь необычное. После этого «краска» становится «чертом» и игра начинается сначала.

Меню

счетчик посещений

Каляндар

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архіў навін

Июнь 2019 (4)
Май 2019 (3)
Апрель 2019 (6)
Март 2019 (6)
Февраль 2019 (2)
Январь 2019 (3)